Koncert zespołu Kardioband w opolskim Areszcie Śledczym

” Niewinni i Ja” czyli Kardioband w więzieniu

„….i pęknie Twój wrogi świat i znów przed życiem, przed życiem pęknie strach .”

Tak śpiewali w sobotę 11 maja 2013 roku osadzonym w Areszcie Śledczym w Opolu lekarze zespołu „Kardioband”.

Taka forma wsparcia osób pozbawionych wolności przez lekarzy projektu „Doktor Band” kierowana jest w szerszej perspektywie do grup społecznych zagrożonych społecznym wykluczeniem.

„Pochylić się nisko nad upadłym człowiekiem jest rzeczą głęboko ludzką” –

jak powiedział jeden ze organizatorów koncertu .

Był blues, rock i ….bis, a zza więziennych krat wyglądała nieśmiało….

nadzieja.